Uchovejte

Patří jelen k srně? Roste mrkev na stromech? Jsou krávy skutečně fialové? V rámci
environmentální výchovy je aktuálně třeba zodpovědět spoustu otázek. Velkoplošné
chráněné oblasti, jako jsou přírodní parky, zastávají v tomto smyslu zvlášť důležitou
funkci. Návštěvníkům regionu nabízejí možnost, dozvědět se prostřednictvím
environmentální výchovy mnoho zajímavostí o přírodě tohoto prázdninového regionu,
lákají ale také místní obyvatelstvo, protože v bohaté přírodě Smrčin lze objevit
spoustu napínavého přímo přede dveřmi.
Správci této oblasti, stejně jako průvodci přírodou a krajinou přírodního parku
nabízejí výlety s průvodcem věnované konkrétním tématům ochrany přírody a
chráněným krajinným oblastem. Strážci geoparku záživným a srozumitelným
způsobem přiblíží, jak vznikaly vrcholy Smrčin. Při těchto akcích bohatých na zážitky
se můžete poučit pod odborným vedením a s podporou odborníků.
Péče o krajinu za účelem zachování naší bohaté kulturní krajiny má v Přírodním
parku Smrčiny tradici. Již více než 20 let jsou tyto práce v přírodních životních
prostorech, o které je vzhledem k jejich využití nutno pečovat, zvládnutelné s pomocí
zemědělství, vlastníků pozemků, měst a obcí, odborných institucí a sdružení na
ochranu přírody.
Aktuální události naleznete v našem kalendáři akcí. Pokud budete chtít být
informováni vždy o nejnovějších událostech, procházkách, výletech s průvodcem,
přednáškách, akčních dnech a událostech s přírodními zážitky, přihlaste se k odběru
našeho informačního bulletinu (viz Aktuality).

Mehr entdecken