Rotviehherden sind im südlichen Fichtelgebirge bereits angekommen: hier in der Grenzmühle bei Erbendorf

Rasy domácích zvířat – Skot zvaný „Sechsämter-Vieh“ ve Smrčinách

Zachování naší strukturálně bohaté krajiny ve Smrčinách s vysokým podílem biotopů
díky spásání ovcemi, kozami, skotem nebo koňmi je tématem, kterým se Přírodní
park Smrčiny při své činnosti v myšlenkách i prakticky zabývá již delší dobu.
V této souvislosti se Přírodní park Smrčiny soustředí také na plemeno skotu
ohrožené vyhynutím: Skot zvaný „Sechsämter- Vieh“ (Skot Země šesti úřadů) –
lokální, bohužel dosud vyhynulé plemeno červeného skotu v regionu.
Do plemene Červený skot pro chov ve vyšších polohách bylo po roce 1984 zahrnuto
několik starých, robustních, červených – jednobarevných plemen domácího skotu,
která se vyskytovala ve středoevropských středohořích a jen těsně se vyhnula
vymření. Jejich původ lze vysledovat až do doby Keltů. Křížením s jinými plemeny
červeného skotu v evropském prostředí vznikla lokální plemena červeného skotu,
klasifikovaná dle zeměpisných podmínek na skot vhodný do vyšších poloh a skot
nížinný.

Ve Smrčinách to byl horský skot zvaný „Sechsämtervieh“ (Skot Země šesti úřadů)
nebo „Vogtländervieh“ (Vogtlandský skot). V průběhu staletí bylo vyšlechtěno
červenohnědé plemeno optimálně se hodící pro tuto hornatou oblast. Takzvaný
„Sechsämtervieh“ byl skot malého vzrůstu, měl mohutný krk, širokou plec a široká
záda. Byl dobře použitelný do zápřahu, nenáročný a velmi dobře zpracovával leckdy
kyselou potravu z luk; byl známý svým chutným masem. Až do šedesátých let
minulého století bylo toto robustní „univerzální plemeno skotu“ plně nahrazeno
výkonnějšími strakatými plemeny využívanými na produkci mléka a masa.
Se ztrátou „červených“ krav ve Smrčinách se ztratily také jejich dobré vlastnosti –
plodnost, dobrá kondice a dlouholetost, chutné maso, tolerance kyselých travních
porostů. Vlastnosti, které jsou dnes v rámci našich aktuálních témat, tedy uchování
naší kulturní krajiny, a dále jako kvalitní prokazatelný značkový produkt z regionu,
opět žádané.
S vynaložením velkého úsilí zahájili angažovaní chovatelé o 30 let později s využitím
zbývajících kusů ze Saska, Hessenska a udržovacího stáda v Praze proces
regeneraci tohoto plemene skotu. Na základě pilotního projektu péče o krajinu
Zemědělské správy (Landwirtschaftsverwaltung) a Zemského svazu pro ochranu
ptactva v Bavorsku (Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.) s využitím
červeného skotu v oblasti Hornofalckého lesa se v sousedním okrese rozšířilo
několik stád, z jejichž stavů mají být regenerována stáda červeného skotu ve
Smrčinách.