Vítejte v Přírodním parku Smrčiny

Vítejte v Přírodním parku Smrčiny

Horské pásmo Smrčin se rozprostírá v severovýchodní části Bavorska jako obrovská
podkova. Nejvyšší vrcholy Frank, hory Schneeberg a Ochsenkopf, se tyčí více než
1000 metrů vysoko. Z původních horských lesů vyčnívají nedotčené skalnaté žulové
věže, jakoby je zde nakupila ruka obra.
V tomto středohoří v srdci Evropy pramení čtyři velké řeky: Mohan|Main, Ohře|Eger,
Nába|Naab a Sála|Saale, jejichž vody tečou z kopců Smrčin do všech čtyř světových
stran.
Rozlehlá, rozmanitá kulturní krajina se ukrývá uvnitř zalesněného pásma horských
vrcholů. Mezi poli a rozkvetlými loukami plnými bylin se rozkládají poklidné vesničky.
V nádherných městečkách se stále ještě odráží prosperita, kterou kdysi do Smrčin
přinesla těžba rudy a raný průmysl. Tuto podivuhodně mystickou a jedinečně
rozmanitou krajinu zformovala tvrdá práce lidí a drsné, téměř severské klima. Je stále
ještě domovem mnoha druhů zvířat a rostlin, které na jiných místech již dávno
vymizely.