Biogemüse auf dem Wochenmarkt

Místní recepty

Chuť Smrčin – Místní jídla a recepty

Sběr lesních plodů a hub, zpracování plodin ze zahrádek a políček bylo ještě před
několika lety zcela normální záležitostí. V souvislosti s tím vzniklo mnoho receptů
ovlivněných chutí naší půdy, vody a našeho podnebí.

Plošné pěstování brambor od 18. století zmírnilo problémy s produkcí potravin v kamenitých půdách a při nízkých průměrných ročních teplotách. To vedlo k rozmanitému využívání této v zemi
rostoucí hlízy v nápaditých variacích, které občané Kirchenlamitzu zaznamenali v bramborové kuchařce.

Poznejte jedlé Smrčiny v roli hostů přírodního parku, vyzkoušejte recepty.
Naše recepty jsou sepsány s využitím obvyklých výrazů pro vlastní užití produktů.
Nuance jazykových pravidel EU pro obchodní zboží nejsou zapracovány. A dobroty,
přestože jsou zhotoveny jen z několika málo přísad, by se měly vychutnávat s mírou.

Pro recepty prosím změňte stránku na němčinu, viz výše!