Zřizovatelský spolek – Naturpark Fichtelgebirge

Vývoj Přírodního parku Smrčiny

Svým drsným šarmem, svou rozlohou a klidem i původní přírodou lákají Smrčiny již
více než 200 let lidi, kteří si chtějí odpočinout od každodenního stresu, z blízka
i z daleka. Aby se tato jedinečná krajina a příroda zachovala a mohla se v souladu
s přírodou vyvíjet jako rekreační oblast, byly Smrčiny v roce 1990 vyhlášeny
přírodním parkem. Území přírodního parku se rozkládá mezi městskými centry
Bayreuth, Hof, Weiden a českým městem Cheb na ploše větší než 1000 kilometrů
čtverečních. Zahrnuje celý okres Wunsiedel im Fichtelgebirge, severovýchodní část
okresu Bayreuth, na severu dosahuje až do okresu Hof a na jihu zasahuje do okresu
Tirschenreuth.

Úkoly a cíle přírodního parku
Podobně jako národní parky a biosférické rezervace patří přírodní parky k takzvaným
velkoplošným chráněným územím. Na rozdíl od národních parků, ve kterých je
chráněna příroda většinou nedotčená lidmi, chtějí přírodní parky zachovat lidmi
vytvořenou kulturní krajinu, podporovat rozšířené a tradiční formy využívání krajiny a
zřizováním a zajištěním údržby turistických stezek, cyklotras a běžeckých tras
podporovat rekreaci šetrnou k přírodě a trvale udržitelný turistický ruch. V souvislosti
s tím přebírá zřizovatelský spolek Naturpark Fichtelgebirge e. V. následující úkoly:
• chránit přírodu, pečovat o ni a rozvíjet ji
• zachovat kulturní krajinu
• zajišťovat rekreaci zaměřenou na krajinu, životní prostředí a sociální únosnost
• chránit přírodní zdroje a rozvíjet je dle zásad trvalé udržitelnosti
• podporovat přirozené zemědělství, lesnictví a vodohospodářství
• spolupodílet se na zachování stavebních a půdních památek a pečovat o ně
• podporovat kulturní tradice regionu
• vyvíjet součinnost při plánování souvisejícím s územím přírodního parku
• spolupracovat s městy a obcemi, úřady a organizacemi
• vytvářet díky komplexnímu vzdělávání a styku s veřejností široké povědomí o
životním prostředí