Zažijte

Kdo chce zažít přírodu a historii Smrčin na vlastní kůži, tomu se v přírodním parku
naskýtá mnoho možností.
Informační místa přírodního parku se většinou nacházejí na historických místech
spojených s hospodářskými aktivitami regionu, jako je starý důl, lom nebo tradiční
horská farma.
Zvláštností míst plných prožitků jsou zážitky spojené se smyslovým vnímáním, jako
např. vůně nejrozmanitějších divokých bylin, bezprostřední kontakt s místní faunou
nebo velkolepé kulisy skalního labyrintu.
Pěší turistika, cykloturistika, jízda na horském kole, nordic walking nebo běh na
lyžích – existuje spousta příležitostí, jak si přírodu a krajinu ve Smrčinách vychutnat
v každém ročním období.
Kdo by se chtěl dozvědět ještě víc, může se zahloubat a učit se chápat jedinečnou
kulturní krajinu v srdci Evropy prostřednictvím rozmanitých nabídek z oblasti
environmentální výchovy nebo v muzeích.

Mehr entdecken