Hohlwege Hohe Gasse Dörflas

Úvozové cesty & Skalní sklepy ve Smrčinách

Úvozové cesty zařízlé do reliéfu jako důsledek toho, že se po nich po celá staletí
jezdilo povozy, zůstaly ve Smrčinách jako relikty zachovány dodnes. V blízkosti
osídlení se podobné do terénu zařízlé úvozové cesty často využívaly ke zřizování
zemních a skalních sklepů. Zřizovaly se například jako sklípky na skladování zásob
brambor, řepy, piva a masa. Svahy těchto úvozů jsou jako živé ploty většinou
porostlé místními druhy stromů a keřů spojenými s těmito stanovišti. Tyto přírodní
struktury představují spojovací článek mezi volnou krajinou a osídlením. V tomto
smyslu je třeba je považovat za určitý druh přechodové struktury (např. „Hrušňová
ulička“ na vrchu „Katharinenberg“ u Wunsiedelu).
Druhy stromů a keřů vyskytující se v úvozech Smrčin:
• šípková růže
• líska
• hloh obecný
• bez černý
• javor mleč a javor klen
• dub letní
• střemcha obecná
• bříza bradavičnatá
• topol osika
• jilm lysý
• jeřáb obecný
• vrba jíva atd.
Úvozy jsou rájem pro v nich žijící místní ptactvo jako je pěvuška modrá, střízlík
obecný, různé druhy pěnic atd. Štěrbiny ve starých stromech slouží jako letní úkryty
pro netopýry.

Zemní a skalní sklepy v úvozech jsou důležitými ekologickými strukturálními prvky
ochrany přírody, ale také symbolem naší stavební a kamenické tradice. Navíc jako
uměle vytvořené prostory podávají svědectví o geologických poměrech ve Smrčinách
bohatých na horniny. Skalní sklepy měly velký význam pro skladování potravin, např.
brambor. Jsou to většinou opuštěné, částečně zničené památky naší zemědělské
krajiny. Některé téměř nepoužívané sklepy jsou známými biotopy pro zvířata (zimní
úkryty netopýrů) a jako malé biotopy v přirozeném prostředí bývají často popisovány
v celém Bavorsku. Význam vrchu Kellerberg u Weissenstadtu s téměř 130 sklepy
přesahuje v naší oblasti hranice města, 50 skalních sklepů v uličce Kellergasse na
okraji Wunsiedelu, z nichž mnohé vykazují spousty důkazů o přezimujících druzích
netopýrů, jako je netopýr černý, netopýr velký, netopýr velkouchý, kteří jsou chráněni
dle seznamu směrnice FFH (Fauna-Flora-Habitat). Série sklepů v ulici Hohenbucher
Weg v Marktleuthenu a sklepy v uličce Hohe Gasse v Dörflasu jsou památkově
chráněné.
K mimořádně cenným sklepním celkům a úvozům v Přírodním parku Smrčiny patří:
• Řada sklepů v ulici Egerstraße v Arzberku: štěrbinová vegetace se zvěšincem
zedním
• Součást krajiny úvoz Teichmühle/ Seußen
• Sklep v uličce Gieselgasse Seußen
• Úvozové cesty kolem Oschwitz u Arberku s jednotlivými sklepy
• Sklepy na severním svahu Ohře u Hammermühle Hohenberg a.d. Eger
• Ulička Kellergasse Hohenbuch Marktleuthen: Zimní úkryt netopýra černého a
netopýra severního
• Úvoz v Großwendernu: Úvoz s dřevinami a vršky se sklepy
• Součást krajiny úvoz jižně od obce Habnith/ Marktleuthen
• Sklepy Hohe Gasse Dörflas Marktredwitz: stará úvozová cesta se sklepy,
zimoviště netopýrů
• Ulička se sklepy Kellergasse Redwitzit Marktredwitzer Straße a Hauptstraße
Brand/ Marktredwitz
• Sklep Röslau: vegetace ve štěrbinách zdí a zbytky luk chudých na živiny
• Přírodní památky (PP) Mühlberg a Alte Heerstraße Schirnding s řadami sklepů
• Úvozy v Dietersgrünu a Raithenbachu (PP): Úvozy s dřevinami a sklepy
• Součást krajiny úvoz jižně od vrchu Spielberg se skalními sklepy
• Součást krajiny Tannenreuth u Wunsiedelu
• Sklepy ve Weissenstadtu: více než 200 sklepů na území obce Weissenstadt,
výskyt netopýrů a dřípovičníku zpeřeného
• Soubor sklepů kolem části obce Voitsumra/ Weissenstadt
• Birnbaumgasse, Katharinenberg a Kellergasse Wunsiedel: skalní sklepy na
patě svahu, nadregionálně významné zimoviště netopýrů
• Úvozová cesta u Breitenbrunnu, Wunsiedel: Přirozené dřeviny a sklepy
• Úvozová cesta v Schönlindu východně od Wunsiedelu: Úvozová cesta s
dřevinami