Houby ve Smrčinách

Ve Smrčinách je známo velmi mnoho druhů hub a „houbaření“ bylo dříve i dnes vášní
mnoha lidí v regionu. „Klöß“ neboli knedlík s houbovou omáčkou (Schwammerbrüh)
je oblíbeným jídlem místního obyvatelstva a je na sezónních jídelních lístcích našich
restaurací. Vědomosti o rozmanitosti různých druhů hub, ale také znalosti o
zaměnitelných druzích a „jedovatých houbách“, a dále o vzácných druzích jedlých
hub, které se nesbírají, se zachovávají. Tomuto účelu slouží „Schönwaldské dny
hub“, nabídka vyškolení na znalce hub v přírodní a bylinkové obci Nagel a procházky
za houbami s přáteli přírody nebo se členy Zemského svazu pro ochranu ptactva
(Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.).


Každoročně nabízená a oblíbená podzimní akce Zemského svazu na ochranu
ptactva ve spojení s Přírodním parkem Smrčiny je pořádána, jak dále uvedeno,
termíny a místa setkání najdete v platném ročním programu přírodního parku:


„Okresní skupina Wunsiedel Svazu na ochranu ptactva svým každoročním
kompetentně prováděným putováním za houbami s Walterem Holleringem a
Martinou Gorny podporuje získávání znalostí o různých druzích hub ve Smrčinách,
které mohou být v malých množstvích sbírány pro vlastní potřebu. Vedle rostlinstva a
zvířeny tvoří houby vlastní skupinu, a tomu odpovídá i její ekologický význam.
Některé z nich jsou velmi vzácné a jsou zapsané v Červeném seznamu ohrožených
druhů. Z tisíce známých druhů hub je pro lidi nestravitelná a škodlivá jen malá část.
Pro znalce existují kromě jedlého hřibu s hnědou čepičkou, hřibu obecného a klouzku
strakoše mnohé další druhy, ze kterých mohou být v soukromých kuchyních
připraveny velmi chutné pokrmy. Po každé dvouhodinové túře mohou být nalezené
houby s odbornými průvodci díky jejich charakteristické vůni nebo chuti dodatečně
identifikovány na odpočívadlech.“