Péče o území a jeho ochrana

Ve mnoha jiných zemích je již dávno samozřejmostí, že ochranu obzvláště vzácných
nebo ohrožených přírodních území zajišťují takzvaní „rangeři“ z povolání. Stejně tak
existuje v Bavorských národních parcích od roku 1971 stráž ochrany přírody z
povolání. Mimo národní parky se v Bavorsku jejich úkolů ujímají takzvaní ochránci
přírody příslušného území.
Hlavní úkoly ochránců přírody příslušného území v Bavorsku
• Práce s veřejností ve prospěch zájmů a cílů chráněného území
• Environmentální vzdělávání a navádění návštěvníků
• Koordinace a podpora angažovaných dobrovolných spolupracovníků
• Zprostředkovávání informací jako rozhraní mezi vlastníky pozemků, úřady, uživateli a ochránci přírody
• Řízení konfliktů v oblasti chráněných území
• Monitoring ochrany druhů
• Podílení se na trvale udržitelném regionálním rozvoji podporováním měkkého turismu
Od 1. května 2008 má Přírodní park Smrčiny jako jedno ze třiceti území v Bavorsku
prvního ochránce přírody z povolání.
Stará se v první řadě o ochranu vyhynutím ohrožených tetřevů ve Smrčinách a o
zlepšení monitoringu rysa. Dále tento ochránce přírody v rámci komentovaných
prohlídek a přednášek zprostředkovává místním občanům a hostům informace o
tom, jak cenná příroda ve Smrčinách je, je tedy hodna ochrany a jaké zvláštnosti je
zde možno objevit (viz Akce). Zvláštní cílovou skupinou jsou přitom skupiny dětí a
mládeže, a dále školní třídy a mateřské školy. Prostřednictvím práce s tiskem,
informačních brožur a výstav dochází k dalšímu zintenzivňování práce s veřejností.
Různé skupiny uživatelů se v rámci své spolupráce snaží o to, aby se pokud možno
již předem zamezilo situacím, které by byly v konfliktu s cíli ochrany přírody.

Kontaktní partner
Kontaktní adresa:
Střediska ochránců přírody příslušných území v Bavorsku jsou financována z
převážné části Bavorským fondem ochrany přírody (Bayerischer Naturschutzfonds)
společně s místními zřizovateli.
Naturpark Fichtelgebirge
Gebietsbetreuer
Jean-Paul-Str. 9
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 / 80-482