Vodstvo ve Smrčinách

Smrčiny jsou známé zejména čtyřmi zde pramenícími velkými řekami: Od svého
„bílého“ pramene na vrchu Ochsenkopf protéká Mohan celým územím Frank a na
své cestě je životní tepnou, která charakterizuje přírodu, kulturu a dějiny tohoto
kousku země. Na západním svahu vrchu Schneeberg pramení řeka Ohře (německy
Eger). Smrčinami protéká směrem od západu na východ. Její jméno kdysi neslo také
nejbližší a kdysi významné bohaté říšské město Eger, nyní Cheb. Tato řeka teče až
hluboko do vnitrozemí České republiky a nakonec se vlévá do Labe. Také Saská
Sála, jejíž pramen nalezneme na severním svahu Waldsteinu, se po své dlouhé
cestě směrem na sever nakonec vlévá do Labe. Všechny tři řeky tedy směřují
k Severnímu moři. Výjimkou je Nába. Protéká Horní Falcí od Ochsenkopfu směrem
na jih a poté se vlévá do Dunaje. Její vody končí po mnoha tisíci kilometrech
v Černém moři. Díky této skutečnosti jsou Smrčiny součástí hlavního evropského
rozvodí.
Kromě těchto čtyř známých řek pramení na horských svazích více než 1000 menších
pramenů, které se spojují do potůčků a v samém závěru opouštějí Smrčiny jako
součásti větších říčních systémů. Nalézají se zde také léčivé vody, například v Bad
Alexandersbadu, Schönwaldu, Kothigenbibersbachu nebo Hohenberku.
Od středověku se zde zakládalo mnoho rybníků sloužících chovu ryb. Dnes jsou z
nich důležité biotopy pro vodní živočichy a vodní rostliny. Vodní rekreační plochy
jezer Weissenstädter See, Fichtelsee a Nagler See nabízejí rozmanité možnosti
zejména těm, kdo hledají odpočinek a rekreaci: v létě koupání a v zimě bruslení.