Dovolená ve Smrčinách

Dovolená ve Smrčinách

Rekreační turistika ve Smrčinách se může ohlédnout za více než dvousetletou
tradicí. Na počátku 18. století to byla zejména vysoká evropská šlechta, která
objevila léčivé účinky minerálního pramene v Bad Alexandersbadu a nádherné
prostředí s léčivými účinky. Císařové, králové, knížata a také zámožní občané objevili
krajinu za účelem pohybu a vlastní rekreace. Zvláště pak návštěva pruské královny
Luisy a jejího manžela Bedřicha Viléma III. v roce 1805 velmi zapůsobila na místní
obyvatelstvo a zanechala zde své stopy, jako například přejmenování hradu Luxburg
u Wunsiedlu a přilehlého skalního labyrintu na Luisenburg, a dále pak Luisin stolec
na vrchu Epprechtstein.
Právě do tohoto období je datováno mnoho schodišť a výstupů na skály a vrcholy, a
dále také mnoho turistických stezek. Jedním z prvních, kdo prozkoumal Smrčiny, aby
zjistil více informací o zvláštnostech přírody, byl Johann Wolfgang von Goethe. Kníže
básníků navštívil Smrčiny celkem třikrát, a to v letech 1785, 1820 a 1822. Některé
skály nakreslil a zabýval se různými teoriemi zvětrávání žuly. Inspirováni
romantickým duchem a láskyplným vztahem k originalitě přírody se po Smrčinách
toulali také romantický básník Tieck a romantický spisovatel Wackenroder.
Průkopníkem dnes oblíbeného Nordic Walkingu byl známý básník Jean Paul, který
při svých túrách mezi Hofem a Bayreuthem neustále křižoval Smrčiny a byl
zastáncem dynamického pohybu paže doprovázejícího jednotlivé kroky.
Období kolem roku 1900 bylo také obdobím rozkvětu zimních sportů. Zvláštní vlaky
přivážely lyžaře a sáňkaře do výše položených obcí Smrčin ze širokého okolí
sahajícího až po Norimberk. Obce Warmensteinach, Bischofsgrün, Fichtelberg a
Mehlmeisel se od těchto dob stále více rozvíjely v turistické obce přitahující velmi
mnoho hostů zejména v zimě. Stejně jako dříve jsou lyžařské vleky (vleky a
sedačkové lanovky), sto kilometrů upravených běžeckých stop a sáňkařských drah
zvláštní atrakcí pro hosty ze severního Bavorska, Saska, Durynska a dále na severu
ležících regionů. Obzvláště Berlíňané rádi označují Smrčiny jako svou „zelenou
předzahrádku“.
Dnes je pohoří Smrčiny v létě i v zimě zvláště atraktivní rekreační oblastí pro ty, kteří
si chtějí svým zcela individuálním způsobem odpočinout v nedotčené krajině.
V uplynulých letech objevili Smrčiny jako ideální rekreační destinaci v srdci Německa
a Evropy zejména pěší turisté, mountainbikeři a nordic-walkeři. Nejrůznější možnosti
sportovního vyžití se zde najdou jak pro začátečníky, tak pro „profíky“.
K oblíbeným aktivitám patří využívání cyklostezek vhodných pro rodiny na bývalých
železničních tratích. Mezi Weissenstadtem a Kirchenlamitz probíhá cyklostezka
Sechsämterradweg (Země šesti úřadů) s úžasnými výhledy do nitra Smrčin. Mezi
Tröstau a Selbem se až do Aše táhne Mostní cyklostezka (Brückenradweg), jejíž
jméno je odvozeno od velkého množství mostů překlenujících zářezy a potoky. Je
plánována cyklostezka podél Ohře a bude do budoucna spojovat města
Weissenstadt a Cheb podél hlavního toku Smrčin.
Chcete-li získat více informací o turistické nabídce v Přírodním parku Smrčiny,
obraťte se, prosím, na Turistickou centrálu Smrčin:
Kontakt
Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V.
Geschäftsstelle im Rathaus
Gablonzer Str. 11
D-95686 Fichtelberg
Tel: 09272-969030
Fax: 09272-9690366
Email: info@tz-fichtelgebirge.de
Web: www.tz-fichtelgebirge.de